หน้าแรก

ภาพกิจกรรม

ศธจ.เชียงใหม่ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศธจ.เชียงใหม่ เข้าร่วมการสัมภาษณ์สนทนากลุ่มร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

งานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

พิธีชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ 2565 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศธจ.เชียงใหม่ ร่วมงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2565

ศธจ.เชียงใหม่ ประชุมพัฒนางานประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว

จดหมายข่าว

จดหมายข่าว

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565

ประชาสัมพันธ์ เสวนาออนไลน์ “การบริหารจัดการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กับทิศทางที่ต้องก้าวต่อไป”

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2564

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการเชิงพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2/2564

การประชุมคณะทำงานในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ คณะทำงานด้านการสร้างเครือข่ายและการรับรู้

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2565-2569)

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564

ข่าวประชาสัมพันธ์