หน้าแรก

ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ “ห้องปลอดฝุ่น” จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2566

การประชุมเตรียมการแนวดำเนินงานเตรียมการขอเสนอรายชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกในวาระ 150 ปี ชาตกาลครูบาเจ้าศรีวิชัย

ประชุมอนุกรรมการวิชาการ วิจัยและประเมินผล พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมการขับเคลื่อนกิจกรรมการ Coaching การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา ในโรงเรียนเอกชนนำร่องจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมแนวทางการดำเนินกิจกรรมยกย่องครูบาเจ้าศรีวิชัยให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อองค์การยูเนสโก วาระ 150 ปี ชาตกาลในปี พ.ศ. 2571

ศธจ.เชียงใหม่ ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2566

รอง ศธจ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมสรุปผลการลงพื้นที่เยี่ยมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่าน เขียนภาษาไทย

ศธจ.เชียงใหม่ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศธจ.เชียงใหม่ เข้าร่วมการสัมภาษณ์สนทนากลุ่มร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา