ถาม – ตอบ (Questions – Answer)

 

กฎ กติกา มารยาทการใช้งาน  Webboard

1. ห้ามเขียนหรือส่งข้อความ หรือรูปภาพที่เป็นการพาดพิง วิพากษ์ วิจารณ์ถึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และราชวงศ์อย่างเด็ดขาด
2. ผู้ใช้งานต้องเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่ใช้คำหยาบคาบ ลามก หรือใช้ถ้อยคำกลั่นแกล้ง เสียดสีผู้อื่น
3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดgเชียงใหม่ขอสงวนสิทธิ์ที่จะลบข้อความ ที่เป็นข้อความหรือมีถ้อยคำที่ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสมหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับหน่วยงานหรือผู้อื่นโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

ช่องทางสอบถาม (Q&A)
๑. Facebook : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

๒. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-mail) :  personal.cm2017@gmail.com

๓. จดหมาย : จัดส่งมายัง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
๑๕๖ หมู่ ๓  ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๘๐

๔. เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๓ ๒๑๘ ๕๙๙