ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อ สำนักงานศึกษาธิการเชียงใหม่

ที่ตั้ง

156 หมู่ 3  ตำบลแม่สา
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์/โทรสาร

053-218-599

Email Admin

chiangmai@sueksa.go.th