ประกาศ กศจ.เชียงใหม่ เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

สามารถโหลดเอกสารได้ที่นี่