รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

สรุปรายงานการรับของขวัญและของกำนัล
แบบรายงานผลการดำเนินการตารมนโยบาย No Gift Policy