แผนกำกับติดตามการเบิก จ่าย งบประมาณ
กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564