สอบถามเกี่ยวกับสถานศึกษาเอกชน

ถาม – ตอบ (Questions – Answer)Category: Questionsสอบถามเกี่ยวกับสถานศึกษาเอกชน

สอบถามเรื่องสถานศึกษาเอกชน ทางผู้รับใบอนุญาต หรือเจ้าของ ได้แจ้งคุณครู ที่ทำหน้าที่ครูประจำชั้นบางส่วน ว่า ไม่สามารถจ่ายเงินเดือนในเดือนสิงหาคม 2565 ได้ เนื่องจาก ไม่มีความเคลื่อนไหวเรื่องการชำระค่าเทอมของผู้ปกครอง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว สามารถดำเนินการได้หรือไม่ เนื่องจาก มีคุณครูหลายท่าน เกิดความเครียด ได้รับผลกระทบ ในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นต้องชำระในแต่ละเดือน ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในครอบครัว

กรณีนี้ ทางศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สามารถดำเนินการได้อย่างไรบ้างครับ

รายละเอียดข้อมูลตามภาพใน link : https://drive.google.com/drive/folders/1mtvTEbA3LubptMehbj1Jjmvnj4mVYRN-?usp=sharing