การประกวดแข่งขันในงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565

รายละเอียดการประกวด ทั้ง 4 กิจกรรม >> https://drive.google.com/drive/folders/1H9gHQdUgQx3T63VZG6up9MRypujcb7NG?usp=sharing

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อทีมที่เข้าร่วมประกวด แข่งขัน งานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง การประกวดคำขวัญ งานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕

>> ผลการประกวดคำขวัญ <<