การประชุมคณะทำงานในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ คณะทำงานด้านการสร้างเครือข่ายและการรับรู้