ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาเป็นกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (ทดแทนตำแหน่งว่าง)