สรุปรายงานงบทดรอง ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

สรุปรายงานงบทดรอง ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

งานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

งานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

พิธีชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ 2565