การประชุมเตรียมการแนวดำเนินงานเตรียมการขอเสนอรายชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกในวาระ 150 ปี ชาตกาลครูบาเจ้าศรีวิชัย