ครูอัตราจ้างที่ไม่จบครูเตรียมสมัครเรียน ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2564!!

ครูอัตราจ้างที่ไม่จบครูเตรียมสมัครเรียน ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2564!!

ครูอัตราจ้างที่ไม่จบครูเตรียมสมัครเรียน ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2564!!

คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 55 แห่ง 56 หลักสูตร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/01/27057/