ด่วน !! สนใจสมัครสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ในทุกสังกัด สมัครด่วน ถึงวันที่ 5 ก.พ 2564 เท่านั้น

ด่วน !! สนใจสมัครสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ในทุกสังกัด สมัครด่วน ถึงวันที่ 5 ก.พ 2564 เท่านั้น

สมัครได้แล้ว
ด่วน !! สนใจสมัครสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ในทุกสังกัด สมัครด่วน ถึงวันที่ 5 ก.พ 2564 เท่านั้น ไม่เสียค่าสมัครสอบใดๆ ทั้งสิ้น
…………………

สนใจจะสมัครสอบระดับโรงเรียน หรือสมัครเฉพาะนักเรียนรายคนตามความสมัครใจก็ได้ ทางเวบไซต์ของ สทศ. www.niets.or.th

สมัครสอบ

25 ม.ค – 5 ก.พ 2564
ประกาศผู้มีสิทธิสอบ และสนามสอบ 19 ก.พ

วันสอบ

ป.6 สอบ 13 มี.ค
ม.3 สอบ 13-14 มี.ค

ประกาศผลสอบ

ป.6 ประกาศ 21 เม.ย
ม.3 ประกาศ 22 เม.ย