ประกาศผลพิจารณาตัดสินการประกวดออกแบบ ตราสัญลักษณ์ (Logo) และ ตั้งชื่อเพจ (Page)

 เพื่อประชาสัมพันธ์ หัวข้อ “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่”