ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนการสอน (คลิปวิดีโอ)

“สร้างพื้นที่ปลอดภัย เยาวชนเชียงใหม่ห่างไกลยาเสพติดและปลอดภัยจาก COVID-19”

https://drive.google.com/file/d/1Keuq07nq5f60zKjvnE9oGAuHxhLL3XuE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1AzK93RmG8tG4ydrWgkZfMk7X6TaDhvuk/view

https://drive.google.com/file/d/1SIIHZ3pgOpySnHFVePSrCvNEPVdunVhl/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1u_Vd0Ne2WW04GH_kD7GpTxr1vMHrWU_b/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/14B5rFthYk0-vyXyTvJzSi8h8bZ9LjE7E/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1AFTPo5UknFtZQk0TmZwesemPyMc9UfYt/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/18czbBDeQ3ON2oQ3VNq3Kv_nBtZnotj0n/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1ZpD7zC_1-0ceeCajKSlJkGaY8X5eLwQJ/view?fbclid=IwAR1_Nd8bL4NSpmyMiqizcPlFVJuBeOSAUYDY4SeY2WVVpw_mzIXMGX-KFPg

https://drive.google.com/file/d/1-_HsqOoSFik0vwpp0EkJFN4ogy9MNXZ-/view?fbclid=IwAR2QNgaqg2TjF7z0xc-NOcuRyDGN7qXnfJZOJRvb6yhGHLYpK1pE2QSBbB4

https://drive.google.com/file/d/1tO8XTt_kEAHt8SuDf1fwxkyjwn5lR4f_/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1seNnPT4hzkj6AHKn0_vC_EmpHBG-IN8K/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1XAuUMOSCB-bhSopH-LhdLBPFdh-FTCzO/view?usp=drivesdk

“เด็กเชียงใหม่ห่างไกลยาเสพติด มีความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม”

https://www.youtube.com/watch?v=CZ1MLg5wKQU