ประชาสัมพันธ์ เสวนาออนไลน์ “การบริหารจัดการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กับทิศทางที่ต้องก้าวต่อไป”

Join Zoom Meeting

Meeting ID: 968 9029 5434
Passcode: 123456
https://zoom.us/j/96890295434?pwd=Wk9UbFFvZjhVRnZENzFtY0RIZEVhUT09