ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีที่ปรึกษาคณะกรรมการ, ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ ทุกเขต, ท้องถิ่นจังหวัด, ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัด, ประธาน กสปช.จังหวัด, โดยพร้อมเพรียงกัน

Cr. สำนักงาน สกสค.เชียงใหม่