ประชุมจัดทำเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษาโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่