รางวัลเกียรติคุณ”วัฒนธรรมวินิจ” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

เชียงใหม่!! ขอแสดงความชื่นชมและยินดี เด็กหญิงโปรดปราน วิจิตรศิลป์ นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ”วัฒนธรรมวินิจ” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564