วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 ประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และแผนงาน ครั้งที่ 2/2564 ณ convention 2 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่