ศธจ.เชียงใหม่เยี่ยม รร.คุณภาพชุมชน

ศธจ.เชียงใหม่เยี่ยม รร.คุณภาพชุมชน

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการ​จังหวัด​เชียงใหม่​ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงใหม่ และคณะจากกระทรวงศึกษาธิการ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณภาพชุมชนโรงเรียนศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่