สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพฯ

ข้าราชการสังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ นางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และนางกรศิริ กรองสุดยอด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ศธจ.เชียงใหม่ในส่วนของข้าราชการบำนาญ ได้แก่ นายกิตติ์ธเนศ ศรีสวัสดิ์ และนายเสริมศิษฐ์ พิมพันธ์ดี

Cr.ภาพ ศธ.360′