สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ลงพื้นที่ Try-Out งานวิจัยรูปแบบการวางแผนพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ณ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม