สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมสถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า