สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โรคระบาด COVID-19

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โรคระบาด COVID-19

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 64 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ณ โรงเรียนณัทชวิทย์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่