เชียงใหม่เริ่มมาแล้ว!! แก้ไขปัญหาฝุ่นควันในสถานศึกษา

เชียงใหม่เริ่มมาแล้ว!! แก้ไขปัญหาฝุ่นควันในสถานศึกษา

วันที่ 26 มกราคม 2564 ดร. ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกลไกการแก้ไขปัญหาสภาวะฝุ่นควัน PM.2.5 และการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานการณ์ฝุ่นควัน PM.2.5 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย หัวหน้าโครงการวิจัย ผศ.ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ ทีมวิจัย มช. และคณะ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ การประชุมในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3/2564 ได้นำเสนอรายงานกลไกและเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้สภาพการณ์ฝุ่นควัน PM2.5 โดยใช้รูปแบบ CM.NICE รายงานผลการสำรวจข้อมูล และทีมวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้นำเสนอข้อมูลระบบสารสนเทศและแนวทางการจัดกิจกรรม พร้อมนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย กำหนดการลงพื้นที่กลุ่มเป้าหมายและจัดกิจกรรมลงนาม MOU ร่วมกับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการต่อไป

ภาพ/ข่าว..ดารารัตน์ เกิดผล นักประชาสัมพันธ์ ศธจ.ชม.