เชียงใหม่..อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

เชียงใหม่..อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ค่ายลูกเสือชเยศ จ.เชียงใหม่ โดยมี ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

ในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 123 คน เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ และมีนายวัชระ บุญมาก ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม กอง 1 ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมกอง 2 และนายพิช จิตต์มาลา ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมกอง 3