แนวทางการฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียน นักศึกษา จังหวัดเชียงใหม่

**ขอความร่วมมือหน่วยงานการศึกษา/สถานศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ ใช้แบบฟอร์มเอกสารตามไฟล์ด้านล่างนี้**

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการดำเนินการงานของจังหวัดเชียงใหม่

คลิปวิดีโอให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

https://drive.google.com/file/d/1sX6z6bTFdszao9DF393AlcCGQuILgo8m/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1mnAdOXJ05o9NBeY6YnBa-ewE7jbIHn0a/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1bLp0Dc9oPs_gkdwJphI83UZX5A2Xn_Pk/view?usp=sharing

คู่มือจากกรมควบคุมโรค