ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

  • สำหรับผู้เข้ารับการประเมิน ภาค ค ที่เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และอยู่ระหว่างรักษาตัว หรือตรวจ ATK แล้วผลเป็น Positive (พบเชื้อ) ให้ดำเนินการตามรายละเอียดในประกาศนี้…โดยด่วน